Späť na zoznam

Magyarországban, s az ahoz tartozó részekben levő Boldogs. Szűz Mária kegyelemképeinek rövid leirása

Pešť / Budapešť, 1863
Magyarországban, s az ahoz tartozó részekben levő Boldogs. Szűz Mária kegyelemképeinek rövid leirása  IMG 6495

Magyarországban, s az ahoz tartozó részekben levő Boldogs. Szűz Mária kegyelemképeinek rövid leirása

Pešť / Budapešť, 1863

Krátki Opis Milostiwich Obrazow blahoslawenég Panni Marie Matki Božég, které v Králowstwe Uherském a w patrících k němu Částkách a Kragnách weregně sa cťá.

Vzácne! Kompletné dielo. Kniha obsahuje 70 celostranových drevorytov.  Kartónový chrbát sa na koncoch jemne oddeľuje, knižná väzba inak kompaktná, dobre otvárateľná, papier na úvodných stránkach s hnedými fliačikmi v spodnej časti, ostatné stránky čisté.

  • Vydavateľstvo: Bucsánszky Alajos könyvkiadó és nyomdatulajdonos
  • Jazyk: maďarský
  • Väzba: kartónová
  • Format:
  • Počet strán: 320
300,00 €