Späť na zoznam

Nemecko - slovenský EKONOMICKÝ slovník. Deutsch - slowakisches WIRTSCHAFTSwörterbuch

Bratislava, 2000
Nemecko - slovenský EKONOMICKÝ slovník. Deutsch - slowakisches  WIRTSCHAFTSwörterbuch IMG 2925

Nemecko - slovenský EKONOMICKÝ slovník. Deutsch - slowakisches WIRTSCHAFTSwörterbuch

Bratislava, 2000

50 000 hesiel s príkladmi, slovnými spojeniami a frázami z oblasti marketingu, manažmentu, medzinár. vzťahov, bankovníctva, burzovníctva, účtovníctva,poisťovníctva, daňovníctva, politiky, práva, štatistiky, IT.

Pekný exemplár

  • Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
  • Jazyk: SK, nemecký
  • Format:
  • Počet strán: 995
13,00 €