Späť na zoznam

Slovenské ľudové umenie. 2 zväzky (komplet). I.: Architektúra-Kroje a výšivky. II.: Keramika-rezba-maľba

Bratislava, 1953
Slovenské ľudové umenie. 2 zväzky (komplet). I.: Architektúra-Kroje a výšivky. II.: Keramika-rezba-maľba IMG 8345

Slovenské ľudové umenie. 2 zväzky (komplet). I.: Architektúra-Kroje a výšivky. II.: Keramika-rezba-maľba

Bratislava, 1953

1. vydanie obrazovej publikácie vyobrazujúcej slovenské ľudové stavby, kroje, detaily krojov a výšivky či džbány, taniere, misky, čutory a figurálnu slovenskú keramiku na celostránkových farebných vlepovaných a čb fotografií L. Galocha, S. Kovečevičovej, V. Mencla, J. Pacovského, K. Plicku a.i.- S kompaktonou papierovou obálkpu na obidvoch zväzkoch pekné a čisté exempláre uložené jednotlivo v pôvodných kartónových obaloch.

  • Vydavateľstvo: Tatran
  • Jazyk: SK
  • Väzba: plátená s papierovou obálkou
  • Format:
90,00 €