Vrátenie tovaru

Za pravosť a kompletnosť nášho tovaru ručíme. Všetky tituly a grafické listy zodpovedajú bežnému antikvárnemu- adekvátne opotrebovanému stavu. Na prípadné iné ako antikvárne opotrebovania alebo chyby upozorňujeme osobitne v sprievodnom texte v kolonke "popis" príp. dopĺňame obrazovým materiálom.

Nekompletné alebo silne poškodené knihy v ponuke neuvádzame.

Zákazníkom poskytneme  v prípade nejasností alebo doplňujúcich otázok ešte detailnejší popis produktu. Preto sa reklamácie nášho tovaru uznávajú len v ojedinelých prípadoch. Ak sa zákazník rozhodne podať reklamáciu v prípade chyby, ktorá pri produkte nebola uvedená alebo v prípade stavu nezodpovedajúcemu popísanému antikvárnemu stavu, prosíme ho  urobiť tak bezodkladne, a to mailom na reklamacie@antikvariatsteiner.sk.

V prípade uznanej reklamácie nám zákazník vráti predmetný tovar poštou alebo osobne v našej kamennej predajni a my vrátime zákazníkovi naspäť plnú sumu objednávky na jeho bankový účet.