Výkup kníh

Radi od Vás vykúpime knihy z oblasti histórie, umenia, kultúrnych dejín, národopisu a literárnej vedy, staršie cestopisy, prírodopisy, staršie kuchárske knihy a poéziu. Beletriu od r. 1945 NEVYKUPUJEME..

Pre výkup kníh využite, prosím, online formulár, ktorý môžete vypĺňať priamo, a v ktorom uvediete autora, titul a rok vydania titulu. Pomocou tlačidla "+" môžete pridávať nové riadky zoznamu.

Ak máte svoj zoznam vytvorený a chcete nám ho poslať ako súbor, môžete ho pripojiť ako prílohu.

Aby sme Vás mohli kontaktovať, je nevyhnutné uviesť svoje kontaktné údaje.

Vo Vašom zozname poslaného ako prílohu vyznačíme farebne tituly, o ktoré máme zájem. V prípade využitia nášho formulára Vám prostredníctvom mailu vypíšme poradové čísla titulov, o ktoré máme záujem, tak, ako ste ich uviedli vo formulári. 

Ceny kníh určujeme až pri ich fyzickom preberaní u nás v predajni. Pri určovaní cien zohľadňujeme ich skutočný stav, aktuálny dopyt na trhu ako aj našu skladovú situáciu.

Prosíme Vás navštíviť našu predajňu na Ventúrskej 22 v Bratislave do 5 dní odo dňa obdržania zoznamu s vyznačenými titulmi, aby sme sa vyhli prípadnému odmietnutiu jednotlivých titulov, ak sme ich medzitým kúpili.

Ďakujeme.

AS

Kontaktné údaje:

Zoznam kníh:

Titul * Autor * Rok vydania
+
Súhlasím so spracovaním osobných údajov.