Späť na zoznam

ars. 1/1983. Z moderného slovenského maliarstva.

Bratislava, 1983
ars. 1/1983. Z moderného slovenského maliarstva. ars1

ars. 1/1983. Z moderného slovenského maliarstva.

Bratislava, 1983

Obsah: J. Ábelovský: K dialektike vývinu modernej slov. maľby (Vzťah regionalizmu a historizmu v slov. ľudovožánrovom maliarstve).- J. Ábelovský: Svetonázorová dialektika slov. moderného maliarstva (Človek a svet v slovl. medzivojnovej maľbe).- Z. Bartoišová: Roky po Oslobodení ako pokračovanie  pokrokových tradícií v slov. umení (Maľba, grafika, kresba 1945-48).- V. Luxová: K vývinu a problémom súčasnej maliarkej tvorbyx v architektúre.- H. Petrová: Problematika portrétu v slov. maliarstve sedemdesiatych rokov (Príspevok k analýze a typológii).- A. Glasová: Doplnok k bibliografií prác A Günthovej-Mayerovej.

 

Náklad len 600 ex.- Pekný stav.

  • Vydavateľstvo: Veda
  • Jazyk: SK
  • Väzba: brožovaná
  • Format:
  • Počet strán: 88
6,50 €