Späť na zoznam

RATIO EDUCATIONIS totiusque Rei Literarie per Regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas

Wien, 1777
RATIO EDUCATIONIS totiusque Rei Literarie per Regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas IMG 6711

RATIO EDUCATIONIS totiusque Rei Literarie per Regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas

Wien, 1777

VZÁCNE !- Všeobecný školský poriadok Márie Terézie pre Uhrosko, adaptovaný z nemeckého pšk. poriadku pre nemecké normálne, hlavné a triviálne školy vo všetkých cisársko- kráľovských dedičných krajinác (vyšiel 1774). Zo Slovákov sa pri jeho tvorbe aktívne zúčastnil A. F. Kollár. Vyšiel len zv. 1.-

Nariadenie napríklad prísne zakazovalo – nielen v škole, ale aj mimo nej – nosiť zbrane alebo používať pušky, vyvolávať škriepky, v noci vychádzať z domu, navštevovať krčmy, v lete sa kúpať v riekach a v zime kĺzať na ľade a sánkovať sa. Hovorí aj o tom, že učitelia nesmú žiakov šticovať, ťahať za uši, buchnátovať či biť prútom. Za dobrý prospech a správanie mohol žiak dostať aj finančnú odmenu, alebo naopak, ak to bol lenivý darebák, mohli ho nechať opakovať ročník a tie najťažšie prípady aj vylúčiť zo školy. Najhorším trestom pre žiaka bolo vylúčenie zo všetkých škôl v Uhorsku. Reforma Márie Terézie mala zabezpečiť, že každý poddaný dostal vzdelanie primerané svojmu stavu a povolaniu. Paragraf 241 definuje prázdniny, voľné dni a oddych v septembri a októbri. Až úprava za Jozefa II. určuje "veľké voľno" na letné mesiace.

Mediryt na titulnom liste, 1 mediryt na poslednej strane, 2 skladané tabulky ako obrazové prílohy v zadnej časti. ˇPapier čistý, výrazná potlač, pekná kožená dobová väzba, slepotlačový titul na chrbáte už málo výrazný, zadná doska s drobnými ošretiami, rohy len minimálne buchnuté. Celkovo výborný stav

  • Vydavateľstvo: Trattner
  • Jazyk: latinský
  • Väzba: kožená
  • Format:
  • Počet strán: 496
350,00 €